×

Disclaimer

Disclaimer voor www.nielssnijders-timmerwerken.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nielssnijders-timmerwerken.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Niels Snijders Timmerwerken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Niels Snijders Timmerwerken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Niels Snijders Timmerwerken.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Niels Snijders Timmerwerken te mogen claimen of te veronderstellen.

Niels Snijders Timmerwerken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Niels Snijders Timmerwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijziginge
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nielssnijders-timmerwerken.nl op deze pagina.

Wat vinden klanten?

Uitgelicht werk

Nieuwbouw | Overig | Renovatie | Verbouw

Verbouwing woonhuis

Locatie: Baexem

Voor dit huis verzorgde Niels Snijders Timmerwerken de complete verbouwing. Het resultaat is een strak en modern woonhuis. Voor dit …

Bekijk project →
Nieuwbouw | Overig | Renovatie | Verbouw

Verbouwing woonhuis

Locatie: Baexem

Ook dit huis is volledig verbouwd door Niels Snijders Timmerwerken. Het resultaat is strak en modern. Voor dit huis zijn …

Bekijk project →